Toepassingsgebieden


Informatie kan op verschillende manieren en met verschillende tools doorgegeven worden. Een e-websheet is hier een voorbeeld van. Deze tool is voor verschillende toepassingen bruikbaar.

Wij gebruiken deze tool reeds voor de pakketten van Microsoft®Office, maar kan ook voor heel andere doeleinden gebruikt worden.


We geven enkele voorbeelden

  • Om een opleidingsaanbod te tonen
  • Ter ondersteuning van (vaardigheids-)trainingen
  • Om productfiches op te slaan en te consulteren
  • ...

Kortom: een vereenvoudiging van veelheid aan informatie, binnen een gebruiksvriendelijke structuur, op maat en makkelijk aan te passen.


Wilt u te weten komen of een e-websheet een meerwaarde kan betekenen voor uw bedrijf? Klik hier.


Of wenst u de tool zelf aan te kopen, zodat u in alle vrijheid meer en andere toepassingen kunt voorzien?
Kijk op onze pagina ‘E-websheets als tool’.